U zásilek dodávaných přepravní společností dochází ke zpoždění expedice. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.
799,0000

Hlavička, tel+otvírací doba

Po - Čt 8 - 16 hod, Pá 8 - 14 hod

Kategorie

Oficiální FIFe třídy, národní třídy a certifikáty

Oficiální FIFe třídy, národní třídy a certifikáty

Pokračování článků S kočkou na výstavu 1, S kočkou na výstavu 2

V prvním článku S kočkou na výstavu jsme se zaměřili především na přípravu kočky před samotnou výstavou a na potřebné dokumenty. V pokračování článku S kočkou na výstavu 2 jsme si přiblížíli jakým způsobem se nejčastěji posuzuje během výstav a co znamenají všechny zkratky před jmény koček a podle jakých kritérií se rozdělují do příslušných skupin a tříd. Poslední článek Oficiální FIFe třídy, národní třídy a certifikáty přináší srozumitelný a rychlý přehled tříd, certifikátů a titulů.

 

Oficiální FIFe třídy

1. Supreme šampion

Pro kočky, které již obdržely titul Supreme šampion (SC). V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (PH) a kočky již nejsou klasifikovány.

2. Supreme premior

Pro kastrované kočky, které již obdržely titul Supreme premior (SP). V této třídě se uděluje posudek se známkou Čestná cena (PH) a kočky již nejsou klasifikovány.

3. Mezinárodní grandšampion

Pro kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandšampion (GIC). Uděluje se certifikát CACS.

4. Mezinárodní grandpremior

Pro kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní grandpremior (GIP). Uděluje se certifikát CAPS.

5. Mezinárodní šampion

Pro kočky, které již obdržely titul Mezinárodní šampion (IC). Uděluje se certifikát CAGCIB.

6. Mezinárodní premior

Pro kastrované kočky, které již obdržely titul Mezinárodní premior (IP). Uděluje se certifikát CAGPIB.

7. Šampion

Pro kočky, které již obdržely titul Šampion (CH). Uděluje se certifikát CACIB.

8. Premior

Pro kastrované kočky, které již obdržely titul Premior (PR). Uděluje se certifikát CAPIB.

9. Otevřená

Pro nekastrované kočky, které dosáhnou během výstavy minimálně 10 měsíců věku. Uděluje se certifikát CAC.

10. Kastráti

Pro kastrované kočky, které dosáhnou během výstavy minimálně 10 měsíců věku. Uděluje se certifikát CAP.

11. 7 - 10 měsíců

Pro koťata, která dosáhla během výstavy věku minimálně 7 měsíců a nedosáhla ještě stáří 10 měsíců.

12. 4 - 7 měsíců

Pro koťata, která dosáhla během výstavy věku minimálně 4 měsíců a nedosáhla ještě stáří 7 měsíců.

13 a. Noviců

Novic je kočka, jejíž rodiče nejsou známi, nebo kočka bez rodokmenu. V této třídě může být vystavena pouze jednou, na mezinárodní výstavě ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 10 měsíců, a to po kontrole národní chovatelskou komisí.

Vystaví se jako XLH/XSH s uvedením EMS kódu cílového plemene v závorkách. V této třídě je kočka posouzena dvěma mezinárodními posuzovateli FIFe. Poté, co byla v této třídě dosažena požadovaná kvalifikace, může být kočka vystavena v cílovém plemeni.

13 b. Kontrolní

Pro vyvíjející se plemena a tam, kde je povoleno meziplemenné křížení již dříve schválené národním členem FIFe. Kočka může být v této třídě vystavena pouze na mezinárodní výstavě ve vlastní zemi a ve stáří nejméně 4 měsíce, a to po kontrole národní chovatelskou komisí.

V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli FIFe. Kočka nedostane písemné ohodnocení, ale musí dosáhnout známky EX podle standardu cílového uznaného plemene, nebo I pro neuznaná plemena, aby mohla být provedena přeregistrace do jejího cílového plemene.

13 c. Ověřovací

Tato třída slouží k tomu, aby se určil správný EMS kód, může být kočka vystavena v Ověřovací třídě, jak kvůli barvě srsti, tak kvůli jakémukoliv jinému znaku. V této třídě jsou kočky kontrolovány dvěma mezinárodními posuzovateli a to může být provedeno před začátkem oficiálního posuzování na výstavě.

14. Domácí kočky

Třída určená pro kastrované domácí kočky. Certifikáty se v této třídě neudělují, ale jedinci mohou mezi sebou soutěžit o BIS.

kočka ve výstavní kleci

 

Národní třídy

15. Mimo soutěž

Kočka není posuzovaná v žádné třídě, pouze se účastní výstavy.

16. Vrhy

Jako vrh musí být přítomna min. 3 koťata z příslušného vrhu starší min. 4 měsíce.

17. Veteráni (nad 7 let)

Pro  kočky starší 7 let, získávají známky, nejlepší veterán je EX1. Mohou být i nominováni do BIS, ale s ostatními třídami nesoutěží.


 

Certifikáty a tituly

Šampion (CH)/Premior (PR)

Kočka musí obdržet 3 x certifikát CAC/CAP od 3 různých posuzovatelů na 3 různých národních nebo mezinárodních výstavách, aby získala titul Šampion/Premior.

Mezinárodní šampion (IC)/premior (IP)

Kočka musí obdržet 3 x certifikát CACIB/CAPIB od 3 různých posuzovatelů na 3 různých mezinárodních výstavách FIFe ve 2 různých zemích.

Mezinárodní grandšampion (GIC)/grandpremior (GIP)

Kočka musí obdržet 6 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 6 mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 4 certifikáty CAGCIB /CAGPIB je možno získat ve stejné zemi nebo 8 x certifikát CAGCIB/CAGPIB od 4 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na 8 mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 7 certifikátů CAGCIB/CAGPIB je možno získat ve stejné zemi.

Supreme šampion (SC)/premior (SP)

Kočka musí obdržet 9 x certifikát CACS/CAPS od 3 různých posuzovatelů ve 3 různých zemích na 9 mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 7 je možno získat ve stejné zemi nebo 11 x certifikát CACS/CAPS od 6 různých posuzovatelů ve 2 různých zemích na mezinárodních výstavách FIFe, z nichž maximálně 10 je možno získat ve stejné zemi.

 

Po obdržení všech potřebných certifikátů pro přiznání titulu je potřeba získané certifikáty poslat společně s žádostí o přiznání titulu Plemenné knize, která žádost posoudí a kočce přizná titul. Výše zmíněné tituly se uvádí před jmény zvířat.

 

Vítěz mladých (JW)

Udělení tohoto titulu je možné pouze na základě výsledků z mezinárodních výstav FIFe pro kočky plně uznaných plemen. K dosažení tohoto titulu musí kotě získat alespoň 5 x titul BIS ve třídách 12 a/nebo 11.


Toto je pouze krátký přehled o výstavních třídách, certifikátech a titulech, které kočky mohou získat. Podrobné informace jsou součástí Výstavního řádu, který naleznete na stránkách Sdružení chovatelů koček.


Vystava koček - klec a kočka

Fotografie pochází z archivu Ivka Popovská Kinclová.

Vložte svůj komentář