B2B
X

Clean kill 1000 ml

Doprava zdarma
Akce
Sleva 30 %
Značka: Bioveta
Kód: 17389
Kapalný insekticidní akaricidní přípravek se širokospektrálním účinkem ve formě mikrokapsulí ve vodní suspenzi připravený k okamžitému použití. Působí okamžitě, bezpečně a po dobu až 9 týdnů. S inovativní patentovanou dvousložkovou recepturou, která zabezpečuje okamžitý knock-down efekt na široké portfolio hmyzu při postupném uvolňování. NÁHRADA ZA BIO KILL Kapalný insekticidní akaricidní přípravek se širokospektrálním účinkem ve formě mikrokapsulí ve vodní suspenzi připravený k okamžitému použití. Působí okamžitě, bezpečně a po celé týdny. Působí kontaktně s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem proti veškerému lezoucímu a létajícímu hmyzu včetně much domácích, komárů, švábů, mravenců domácích, rybenek, štěnic, klíšťat, blech, molů, roztočů, termitů, vos, domácích pavouků, a vší po dobu až 9 týdnů.  Charakteristika přípravku: - pro problematické oblasti a vnitřní i venkovní použití - vhodný hlavně pro vnitřní prostory/domácnosti, ale i v přímém okolí obytných budov pro boj se širokým spektrem hmyzích škůdců - bezpečný a rychlý účinek - dlouhodobá ochrana prostřednictvím mikrokapslí – až 9 týdnů - vhodný jako postřik proti komárům v oblastech s vegetací, jako jsou např. živé ploty nebo keře - aplikace v exteriéru by se měla omezit na bodové ošetření. Na dosažení okamžitého likvidačního účinku se musí důkladně nastříkat vnější části oken, zárubní vchodových dveří a prahů tak, aby došlo k účinné ochraně před škodlivým hmyzem - vnější lokální postřik navíc zabraňuje vniknutí létajících a lezoucích hmyzích škůdců a tím dochází ke snížení zamoření vnitřních prostor - ošetření vnitřních prostor – podlahy, stěny, tmavé kouty, spáry, mezery a dutiny, skryté plochy pod umyvadly, za chladničkami a sporáky nebo všude tam, kde existuje podezření na výskyt hmyzích škůdců. Odstraňte materiály, kde se ukrývají pavouci a ošetřete plochy pod nebo v okolí těchto míst. Pro likvidaci mravenců nastříkejte na dveře, kolem okenních rámů, štěrbin, a místa přítoku a odtoku vody nebo jiné vstupní prostory. Při hubení vší vyluxujte prostor, vyperte lůžkoviny a poté nastříkejte přípravkem lůžko nebo rám postele ze vzdálenosti 20 až 25 cm. Před použitím nechte ošetřené povrchy důkladně oschnout. Není určen pro použití u lidí. Návod k použití: Nádobku s CLEAN KILL® micro-fast před použitím minimálně 15 sekund protřepejte! Před prvním použitím sprej nejdříve nastříkejte na malou plochu povrchu používané látky, abyste se ujistili o barevné stálosti a vyloučili tvorbu skvrn. Držte sprej ve vzdálenosti 30 cm od povrchu a rozprašujte, dokud nebude mírně vlhký. Zabraňte kontaminaci potravin a pitné vody. Při aplikaci zakryjte povrchy pro přípravu pokrmů a nádobí. Před postřikem zakryjte akvária a ptačí klece. Nepoužívejte jako osvěžovač vzduchu. Nepoužívejte při dešti a obsah nevylévejte do kanalizace nebo vodního prostředí. Přípravek má neutrální zápach, snadno se smývá, je nehořlavý, neoxidující a nevýbušný, bez hnacích plynů. Biologicky rozložitelný. Doporučené dávkování: - Použijte 50 ml/m2 přípravku pro ošetření neporézních povrchů. - Použijte 100 ml/m2 přípravku pro ošetření porézních povrchů. První pomoc: V případě zasažení očí mějte zasažené oko otevřené a pomalu a jemně oplachujte vodou po dobu 15–20 minut. Nosíte-li kontaktní čočky, po 5 minutách oplachování je vyjměte a pokračujte v oplachování oka. Pro další rady ohledně ošetření zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě zasažení kůže nebo oděvu kontaminovaný oděv sundejte. Opláchněte kůži velkým množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě požití okamžitě zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko, kde zjistíte další postup. Nevyvolávejte zvracení, pokud vám to nenařídí toxikologické centrum nebo lékař. Nepodávejte postižené osobě žádnou tekutinu. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy. Bezpečnostní opatření: Před použitím si prosím přečtěte pozorně instrukce. Skladujte mimo dosah dětí a zvířat. Skladujte mimo potraviny. Při aplikaci nepijte a nejezte a po použití si řádně umyjte ruce vodou. Nevdechujte sprejovou mlhu a vyhýbejte se kontaktu s pokožkou. Toxický pro ryby a včely. Škodlivý pro vodní organismy a vodní prostředí i dlouhodobě. Nevypouštějte do kanalizace a odpadních vod. Skladování a likvidace: Při skladování v původním obalu při pokojové teplotě zůstává přípravek CLEAN KILL® micro-fast stabilní po dobu nejméně 3 let. Uživatel tohoto přípravku odpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným použitím. Nádoba musí být zlikvidována až po úplném vyprázdnění a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Neprodávejte nevyužitý přípravek. Nepoužívejte nádobu opakovaně. Pokyny pro bezpečné zacházení: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Doba použitelnosti a pokyny pro skladování: 36 měsíců při skladování při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem. Chraňte životní prostředí – recyklovatelná PET láhev.
Skladem > 30
Doprava od 89 Kč
878,00 Kč
615,00 Kč
- 30 % ušetříte 263,00 Kč

Kapalný insekticidní akaricidní přípravek se širokospektrálním účinkem ve formě mikrokapsulí ve vodní suspenzi připravený k okamžitému použití. Působí okamžitě, bezpečně a po dobu až 9 týdnů.

S inovativní patentovanou dvousložkovou recepturou, která zabezpečuje okamžitý knock-down efekt na široké portfolio hmyzu při postupném uvolňování.

NÁHRADA ZA BIO KILL

Kapalný insekticidní akaricidní přípravek se širokospektrálním účinkem ve formě mikrokapsulí ve vodní suspenzi připravený k okamžitému použití. Působí okamžitě, bezpečně a po celé týdny.

Působí kontaktně s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem proti veškerému lezoucímu a létajícímu hmyzu včetně much domácích, komárů, švábů, mravenců domácích, rybenek, štěnic, klíšťat, blech, molů, roztočů, termitů, vos, domácích pavouků, a vší po dobu až 9 týdnů

Charakteristika přípravku:
- pro problematické oblasti a vnitřní i venkovní použití
- vhodný hlavně pro vnitřní prostory/domácnosti, ale i v přímém okolí obytných budov pro boj se širokým spektrem hmyzích škůdců
- bezpečný a rychlý účinek
- dlouhodobá ochrana prostřednictvím mikrokapslí – až 9 týdnů
- vhodný jako postřik proti komárům v oblastech s vegetací, jako jsou např. živé ploty nebo keře
- aplikace v exteriéru by se měla omezit na bodové ošetření. Na dosažení okamžitého likvidačního účinku se musí důkladně nastříkat vnější části oken, zárubní vchodových dveří a prahů tak, aby došlo k účinné ochraně před škodlivým hmyzem
- vnější lokální postřik navíc zabraňuje vniknutí létajících a lezoucích hmyzích škůdců a tím dochází ke snížení zamoření vnitřních prostor
- ošetření vnitřních prostor – podlahy, stěny, tmavé kouty, spáry, mezery a dutiny, skryté plochy pod umyvadly, za chladničkami a sporáky nebo všude tam, kde existuje podezření na výskyt hmyzích škůdců. Odstraňte materiály, kde se ukrývají pavouci a ošetřete plochy pod nebo v okolí těchto míst. Pro likvidaci mravenců nastříkejte na dveře, kolem okenních rámů, štěrbin, a místa přítoku a odtoku vody nebo jiné vstupní prostory. Při hubení vší vyluxujte prostor, vyperte lůžkoviny a poté nastříkejte přípravkem lůžko nebo rám postele ze vzdálenosti 20 až 25 cm. Před použitím nechte ošetřené povrchy důkladně oschnout. Není určen pro použití u lidí.

Návod k použití: Nádobku s CLEAN KILL® micro-fast před použitím minimálně 15 sekund protřepejte! Před prvním použitím sprej nejdříve nastříkejte na malou plochu povrchu používané látky, abyste se ujistili o barevné stálosti a vyloučili tvorbu skvrn. Držte sprej ve vzdálenosti 30 cm od povrchu a rozprašujte, dokud nebude mírně vlhký. Zabraňte kontaminaci potravin a pitné vody. Při aplikaci zakryjte povrchy pro přípravu pokrmů a nádobí. Před postřikem zakryjte akvária a ptačí klece. Nepoužívejte jako osvěžovač vzduchu. Nepoužívejte při dešti a obsah nevylévejte do kanalizace nebo vodního prostředí. Přípravek má neutrální zápach, snadno se smývá, je nehořlavý, neoxidující a nevýbušný, bez hnacích plynů. Biologicky rozložitelný.

Doporučené dávkování:
- Použijte 50 ml/m2 přípravku pro ošetření neporézních povrchů.
- Použijte 100 ml/m2 přípravku pro ošetření porézních povrchů.

První pomoc: V případě zasažení očí mějte zasažené oko otevřené a pomalu a jemně oplachujte vodou po dobu 15–20 minut. Nosíte-li kontaktní čočky, po 5 minutách oplachování je vyjměte a pokračujte v oplachování oka. Pro další rady ohledně ošetření zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě zasažení kůže nebo oděvu kontaminovaný oděv sundejte. Opláchněte kůži velkým množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě požití okamžitě zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko, kde zjistíte další postup. Nevyvolávejte zvracení, pokud vám to nenařídí toxikologické centrum nebo lékař. Nepodávejte postižené osobě žádnou tekutinu. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy.

Bezpečnostní opatření: Před použitím si prosím přečtěte pozorně instrukce. Skladujte mimo dosah dětí a zvířat. Skladujte mimo potraviny. Při aplikaci nepijte a nejezte a po použití si řádně umyjte ruce vodou. Nevdechujte sprejovou mlhu a vyhýbejte se kontaktu s pokožkou. Toxický pro ryby a včely. Škodlivý pro vodní organismy a vodní prostředí i dlouhodobě. Nevypouštějte do kanalizace a odpadních vod.

Skladování a likvidace: Při skladování v původním obalu při pokojové teplotě zůstává přípravek CLEAN KILL® micro-fast stabilní po dobu nejméně 3 let. Uživatel tohoto přípravku odpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným použitím. Nádoba musí být zlikvidována až po úplném vyprázdnění a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Neprodávejte nevyužitý přípravek. Nepoužívejte nádobu opakovaně.

Pokyny pro bezpečné zacházení: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Doba použitelnosti a pokyny pro skladování: 36 měsíců při skladování při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem. Chraňte životní prostředí – recyklovatelná PET láhev.


ILUSTRATIVNÍ FOTO

Kapalný insekticidní akaricidní přípravek se širokospektrálním účinkem ve formě mikrokapsulí ve vodní suspenzi připravený k okamžitému použití. Působí okamžitě, bezpečně a po dobu až 9 týdnů.

S inovativní patentovanou dvousložkovou recepturou, která zabezpečuje okamžitý knock-down efekt na široké portfolio hmyzu při postupném uvolňování.

NÁHRADA ZA BIO KILL

Kapalný insekticidní akaricidní přípravek se širokospektrálním účinkem ve formě mikrokapsulí ve vodní suspenzi připravený k okamžitému použití. Působí okamžitě, bezpečně a po celé týdny.

Působí kontaktně s okamžitým a dlouhotrvajícím účinkem proti veškerému lezoucímu a létajícímu hmyzu včetně much domácích, komárů, švábů, mravenců domácích, rybenek, štěnic, klíšťat, blech, molů, roztočů, termitů, vos, domácích pavouků, a vší po dobu až 9 týdnů

Charakteristika přípravku:
- pro problematické oblasti a vnitřní i venkovní použití
- vhodný hlavně pro vnitřní prostory/domácnosti, ale i v přímém okolí obytných budov pro boj se širokým spektrem hmyzích škůdců
- bezpečný a rychlý účinek
- dlouhodobá ochrana prostřednictvím mikrokapslí – až 9 týdnů
- vhodný jako postřik proti komárům v oblastech s vegetací, jako jsou např. živé ploty nebo keře
- aplikace v exteriéru by se měla omezit na bodové ošetření. Na dosažení okamžitého likvidačního účinku se musí důkladně nastříkat vnější části oken, zárubní vchodových dveří a prahů tak, aby došlo k účinné ochraně před škodlivým hmyzem
- vnější lokální postřik navíc zabraňuje vniknutí létajících a lezoucích hmyzích škůdců a tím dochází ke snížení zamoření vnitřních prostor
- ošetření vnitřních prostor – podlahy, stěny, tmavé kouty, spáry, mezery a dutiny, skryté plochy pod umyvadly, za chladničkami a sporáky nebo všude tam, kde existuje podezření na výskyt hmyzích škůdců. Odstraňte materiály, kde se ukrývají pavouci a ošetřete plochy pod nebo v okolí těchto míst. Pro likvidaci mravenců nastříkejte na dveře, kolem okenních rámů, štěrbin, a místa přítoku a odtoku vody nebo jiné vstupní prostory. Při hubení vší vyluxujte prostor, vyperte lůžkoviny a poté nastříkejte přípravkem lůžko nebo rám postele ze vzdálenosti 20 až 25 cm. Před použitím nechte ošetřené povrchy důkladně oschnout. Není určen pro použití u lidí.

Návod k použití: Nádobku s CLEAN KILL® micro-fast před použitím minimálně 15 sekund protřepejte! Před prvním použitím sprej nejdříve nastříkejte na malou plochu povrchu používané látky, abyste se ujistili o barevné stálosti a vyloučili tvorbu skvrn. Držte sprej ve vzdálenosti 30 cm od povrchu a rozprašujte, dokud nebude mírně vlhký. Zabraňte kontaminaci potravin a pitné vody. Při aplikaci zakryjte povrchy pro přípravu pokrmů a nádobí. Před postřikem zakryjte akvária a ptačí klece. Nepoužívejte jako osvěžovač vzduchu. Nepoužívejte při dešti a obsah nevylévejte do kanalizace nebo vodního prostředí. Přípravek má neutrální zápach, snadno se smývá, je nehořlavý, neoxidující a nevýbušný, bez hnacích plynů. Biologicky rozložitelný.

Doporučené dávkování:
- Použijte 50 ml/m2 přípravku pro ošetření neporézních povrchů.
- Použijte 100 ml/m2 přípravku pro ošetření porézních povrchů.

První pomoc: V případě zasažení očí mějte zasažené oko otevřené a pomalu a jemně oplachujte vodou po dobu 15–20 minut. Nosíte-li kontaktní čočky, po 5 minutách oplachování je vyjměte a pokračujte v oplachování oka. Pro další rady ohledně ošetření zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě zasažení kůže nebo oděvu kontaminovaný oděv sundejte. Opláchněte kůži velkým množstvím vody. Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko. V případě požití okamžitě zavolejte lékaři nebo na toxikologické informační středisko, kde zjistíte další postup. Nevyvolávejte zvracení, pokud vám to nenařídí toxikologické centrum nebo lékař. Nepodávejte postižené osobě žádnou tekutinu. Osobě v bezvědomí nepodávejte nic ústy.

Bezpečnostní opatření: Před použitím si prosím přečtěte pozorně instrukce. Skladujte mimo dosah dětí a zvířat. Skladujte mimo potraviny. Při aplikaci nepijte a nejezte a po použití si řádně umyjte ruce vodou. Nevdechujte sprejovou mlhu a vyhýbejte se kontaktu s pokožkou. Toxický pro ryby a včely. Škodlivý pro vodní organismy a vodní prostředí i dlouhodobě. Nevypouštějte do kanalizace a odpadních vod.

Skladování a likvidace: Při skladování v původním obalu při pokojové teplotě zůstává přípravek CLEAN KILL® micro-fast stabilní po dobu nejméně 3 let. Uživatel tohoto přípravku odpovídá za jakékoliv škody způsobené nesprávným použitím. Nádoba musí být zlikvidována až po úplném vyprázdnění a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Neprodávejte nevyužitý přípravek. Nepoužívejte nádobu opakovaně.

Pokyny pro bezpečné zacházení: H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P391 Uniklý produkt seberte. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.

Doba použitelnosti a pokyny pro skladování: 36 měsíců při skladování při pokojové teplotě. Chraňte před mrazem. Chraňte životní prostředí – recyklovatelná PET láhev.


ILUSTRATIVNÍ FOTO
Ostatní zákazníci také zakoupili

Chicken & vegetable Cake JUKO Snacks 70 g

Skladem > 30
35 Kč
Doprava zdarma

Cestovní láhev s miskou Croci 500 ml

Skladem > 30
100 Kč
Doprava zdarma
Zákazníci, kteří koupilii tento produkt, také zakoupili

Clean kill 450 ml

Skladem 19
447 Kč
Doprava zdarma

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze 500 ml

Skladem 15
386 Kč 309 Kč
Doprava zdarma
Akce
Sleva 20 %
Doprava od 89,00 Kč
/seznamapi/postdata