B2B
X

Foresto obojek pro psy nad 8 kg 4,50 + 2,03 g

Doprava zdarma
Akce
Sleva 5 %
Značka: Foresto
Kód: 9851
* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek) Antiparazitní obojek pro psy o váze nad 8 kg proti klíšťatům, blechám a jejich vývojovým stádiím a všenkám u psů. Účinný proti blechám a klíšťatům až 8 měsíců. Indikace: Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis, C. canis) po dobu 7 až 8 měsíců. Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 8 měsíců. Může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD).  Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) a repelentní (zabraňující sání) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům. Klíšťata přisátá na psovi před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na psovi při nasazení obojku. Po dvou dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty. Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis). Přípravek poskytuje nepřímou ochranu proti přenosu patogenů Babesia canis vogeli a Ehrlichia canis přenášených klíšťaty Rhipicephalus sanguineus, čímž se snižuje riziko babeziózy a ehrlichiózy u psů po dobu 7 měsíců. Snížení rizika infekce Leishmania infantum přenosem flebotomy po dobu až 8 měsíců. Kontraindikace: Nepoužívat u štěňat do věku 7 týdnů. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky. Nežádoucí účinky: Ve vzácných případech se v prvních dnech po nasazení obojku u zvířat, která nejsou zvyklá nosit obojek, mohou objevit poruchy chování jako schovávání se, vokalizace, hyperaktivita, nadměrné olizování a/nebo čistění nebo škrábání místa aplikace. Ve velmi vzácných případech byla hlášena agresivita po nasazení obojku. Překontrolujte, jestli je obojek utažen správně. Vzácně mohou vzniknout v místě nasazení obojku místní reakce v podobě pruritu, erytému a vypadávání srsti. Tyto reakce byly hlášeny jako vzácné a obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů. V ojedinělých případech se doporučuje obojek přechodně sundat, dokud symptomy neodezní. Velmi vzácně se objevují v místě nasazení obojku místní reakce jako dermatitida, zánět, ekzém, léze nebo krvácivost. V těchto případech se doporučuje obojek sundat. Ve vzácných případech se mohou objevit neurologické příznaky, jako je ataxie, záchvaty křečí a třes. V těchto případech se doporučuje obojek sundat. Vzácně u psů může dojít k mírným a přechodným reakcím jako je útlum, změny příjmu potravy, slinění, zvracení a průjem. Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel: - velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat) - časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat) - neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat) - vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat) - velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení). Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři. Obsah léčivých a účinných látek: Jeden šedý obojek bez zápachu o délce 70 cm (45 g) obsahuje léčivé látky: 4,5 g imidaclopridum a 2,03 g flumethrinum Cílové druhy zvířat: psi Dávkování a způsob podání: Pro psy s hmotností nad 8 kg je určen obojek o délce 70 cm. Pro malé psy s hmotností do 8 kg je určen obojek pro psy o délce 38 cm. Pokyny pro správné podání: Obojek vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením. Obojek rozviňte a odstraňte případné kousky plastových spojek. Nasaďte zvířeti obojek na krk tak, aby nebyl příliš utažený (při správném nasazení lze pod obojek vsunout 2 prsty). Volný konec obojku protáhněte poutkem a odstřihněte přesahující část ve vzdálenosti 2 cm za poutkem.  Obojek musí být stále nasazen po ochrannou dobu 8 měsíců. Po uplynutí ochranné doby obojek sundejte. Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažen. Pokud je to nutné, zvláště u rychle rostoucích štěňat, povolte ho. Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata. Zvláštní opatření pro skladování: Skladovat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce nebo kartonové krabici. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci. Zvláštní upozornění: Zvláštní upozornění pro každý cílový druh: Klíšťata zpravidla uhynou a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hodin po napadení, aniž by sála krev. Během terapie může dojít k přisátí ojedinělých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze jednoznačně zamezit přenosu infekčního onemocnění klíšťaty. Obojek by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech. Ačkoli bylo prokázáno významné snížení výskytu infekce Leishmania infantum u psů, přípravek prokázal variabilní repelentní účinek (zabraňující sání) a insekticidní účinek na flebotomy Phlebotomus perniciosus. Výsledkem může být, že může dojít k sání flebotomy, a proto přenos Leishmania infantum nemůže být zcela vyloučen. Obojek by měl být nasazen těsně před začátkem období aktivity flebotomů, odpovídající sezóně šíření Leishmania infantum, a měl by být používán po celou dobu rizikového období. Jako u všech lokálně aplikovaných přípravků s dlouhodobým působením může dojít v období sezónního línání k mírnému a přechodnému poklesu účinnosti, jelikož určitá část léčivé látky je navázána v srsti, kterou zvíře ztrácí. V těchto případech uvolňování léčivých látek z obojku okamžitě doplňuje ztráty tak, aby bylo opět dosaženo plné účinnosti bez nutnosti dalšího ošetření či výměny obojku. Pro optimální potlačení blech v silně zamořené domácnosti blechami může být potřebné ošetření okolí vhodnými insekticidy. Přípravek je odolný proti vodě a zůstává účinný i v případě, že se zvíře namočí. Dlouhotrvající a intenzivní působení vody nebo časté šamponování se nicméně nedoporučuje, protože může zkrátit trvání účinku přípravku. Studie potvrzují, že po opětovné distribuci účinných látek v srsti po šamponování či ponoření zvířete do vody jednou měsíčně se výrazně nezkracuje osmiměsíční účinnost proti klíšťatům; účinnost přípravku proti blechám nicméně od pátého měsíce používání postupně klesá. Vliv šamponování nebo namočení do vody na přenos leishmaniózy u psů nebyl zkoumán. Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům: Skladujte sáček s obojkem v krabičce až do doby použití. Podobně jako u ostatních veterinárních léčivých přípravků nedovolte dětem hrát si s obojkem nebo ho dávat do úst. Zvířatům, která nosí tento obojek, nedovolte spát v posteli s jejich majiteli, zejména s dětmi. Imidakloprid a flumethrin se během nošení obojku nepřetržitě uvolňují z obojku do kůže a srsti. Obojek může u některých lidí způsobit přecitlivělost. Lidé se známou přecitlivělostí (alergií) na některou ze složek přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Ve velmi vzácných případech u některých lidí může přípravek způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích cest. V případě podráždění očí, důkladně vypláchněte oči studenu vodou. V případě podráždění kůže, omyjte kůži mýdlem a studenou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veškeré zbytky a útržky obojku ihned zlikvidujte. Po nasazení obojku si umyjte ruce studenou vodou. Březost, laktace, snáška: Laboratorní studie zkoumající účinky flumethrinu nebo imidaklopridu na potkanech nebo králících neprokázaly žádný vliv na plodnost nebo reprodukci zvířat ani teratogenní či fetotoxické účinky. Nicméně bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla u cílového druhu zvířat stanovena. Vzhledem k chybějícím údajům proto použití přípravku u březích a laktujících fen nelze doporučit. Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota): Vzhledem k charakteru obojku je nepravděpodobný výskyt klinických příznaků způsobených předávkováním léčivých látek. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány při nasazení 5 obojků zároveň po dobu 8 měsíců u dospělých psů ani u 7 týdenních štěňat po dobu 6 měsíců. Ve vzácném případě, kdy zvíře obojek pozře, se mohou objevit mírné příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např. měkká stolice). Pouze pro zvířata. ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI Reg. číslo ÚSKVBL: 99/070/11-C ÚSKVBL kod: 9900647 Příbalový leták ILUSTRATIVNÍ FOTO   Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích
Velikost plemene:
Velká 25 - 50 kg
Skladem 1
Doprava od 89 Kč
70 cm
€ 38,07
€ 40,05
€ 38,07
- 5 % ušetříte € 1,98

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro psy o váze nad 8 kg proti klíšťatům, blechám a jejich vývojovým stádiím a všenkám u psů.

Účinný proti blechám a klíšťatům až 8 měsíců.

Indikace: Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis, C. canis) po dobu 7 až 8 měsíců. Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 8 měsíců. Může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD). 

Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) a repelentní (zabraňující sání) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům.

Klíšťata přisátá na psovi před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na psovi při nasazení obojku. Po dvou dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.

Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis).

Přípravek poskytuje nepřímou ochranu proti přenosu patogenů Babesia canis vogeli a Ehrlichia canis přenášených klíšťaty Rhipicephalus sanguineus, čímž se snižuje riziko babeziózy a ehrlichiózy u psů po dobu 7 měsíců.

Snížení rizika infekce Leishmania infantum přenosem flebotomy po dobu až 8 měsíců.

Kontraindikace: Nepoužívat u štěňat do věku 7 týdnů. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.

Nežádoucí účinky: Ve vzácných případech se v prvních dnech po nasazení obojku u zvířat, která nejsou zvyklá nosit obojek, mohou objevit poruchy chování jako schovávání se, vokalizace, hyperaktivita, nadměrné olizování a/nebo čistění nebo škrábání místa aplikace. Ve velmi vzácných případech byla hlášena agresivita po nasazení obojku. Překontrolujte, jestli je obojek utažen správně.

Vzácně mohou vzniknout v místě nasazení obojku místní reakce v podobě pruritu, erytému a vypadávání srsti. Tyto reakce byly hlášeny jako vzácné a obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů. V ojedinělých případech se doporučuje obojek přechodně sundat, dokud symptomy neodezní.
Velmi vzácně se objevují v místě nasazení obojku místní reakce jako dermatitida, zánět, ekzém, léze nebo krvácivost. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.
Ve vzácných případech se mohou objevit neurologické příznaky, jako je ataxie, záchvaty křečí a třes. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.
Vzácně u psů může dojít k mírným a přechodným reakcím jako je útlum, změny příjmu potravy,
slinění, zvracení a průjem.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a účinných látek: Jeden šedý obojek bez zápachu o délce 70 cm (45 g) obsahuje léčivé látky: 4,5 g imidaclopridum a 2,03 g flumethrinum

Cílové druhy zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pro psy s hmotností nad 8 kg je určen obojek o délce 70 cm. Pro malé psy s hmotností do 8 kg je určen obojek pro psy o délce 38 cm.

Pokyny pro správné podání: Obojek vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením. Obojek rozviňte a odstraňte případné kousky plastových spojek. Nasaďte zvířeti obojek na krk tak, aby nebyl příliš utažený (při správném nasazení lze pod obojek vsunout 2 prsty). Volný konec obojku protáhněte poutkem a odstřihněte přesahující část ve vzdálenosti 2 cm za poutkem.  Obojek musí být stále nasazen po ochrannou dobu 8 měsíců. Po uplynutí ochranné doby obojek sundejte. Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažen. Pokud je to nutné, zvláště u rychle rostoucích štěňat, povolte ho.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro skladování: Skladovat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce nebo kartonové krabici. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Klíšťata zpravidla uhynou a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hodin po napadení, aniž by sála krev. Během terapie může dojít k přisátí ojedinělých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze jednoznačně zamezit přenosu infekčního onemocnění klíšťaty. Obojek by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech. Ačkoli bylo prokázáno významné snížení výskytu infekce Leishmania infantum u psů, přípravek prokázal variabilní repelentní účinek (zabraňující sání) a insekticidní účinek na flebotomy Phlebotomus perniciosus. Výsledkem může být, že může dojít k sání flebotomy, a proto přenos Leishmania infantum nemůže být zcela vyloučen. Obojek by měl být nasazen těsně před začátkem období aktivity flebotomů, odpovídající sezóně šíření Leishmania infantum, a měl by být používán po celou dobu rizikového období.

Jako u všech lokálně aplikovaných přípravků s dlouhodobým působením může dojít v období sezónního línání k mírnému a přechodnému poklesu účinnosti, jelikož určitá část léčivé látky je navázána v srsti, kterou zvíře ztrácí. V těchto případech uvolňování léčivých látek z obojku okamžitě doplňuje ztráty tak, aby bylo opět dosaženo plné účinnosti bez nutnosti dalšího ošetření či výměny obojku. Pro optimální potlačení blech v silně zamořené domácnosti blechami může být potřebné ošetření okolí vhodnými insekticidy.

Přípravek je odolný proti vodě a zůstává účinný i v případě, že se zvíře namočí. Dlouhotrvající a intenzivní působení vody nebo časté šamponování se nicméně nedoporučuje, protože může zkrátit trvání účinku přípravku. Studie potvrzují, že po opětovné distribuci účinných látek v srsti po šamponování či ponoření zvířete do vody jednou měsíčně se výrazně nezkracuje osmiměsíční účinnost proti klíšťatům; účinnost přípravku proti blechám nicméně od pátého měsíce používání postupně klesá.
Vliv šamponování nebo namočení do vody na přenos leishmaniózy u psů nebyl zkoumán.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Skladujte sáček s obojkem v krabičce až do doby použití. Podobně jako u ostatních veterinárních léčivých přípravků nedovolte dětem hrát si s obojkem nebo ho dávat do úst. Zvířatům, která nosí tento obojek, nedovolte spát v posteli s jejich majiteli, zejména s dětmi. Imidakloprid a flumethrin se během nošení obojku nepřetržitě uvolňují z obojku do kůže a srsti. Obojek může u některých lidí způsobit přecitlivělost.
Lidé se známou přecitlivělostí (alergií) na některou ze složek přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Ve velmi vzácných případech u některých lidí může přípravek způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích cest. V případě podráždění očí, důkladně vypláchněte oči studenu vodou. V případě podráždění kůže, omyjte kůži mýdlem a studenou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veškeré zbytky a útržky obojku ihned zlikvidujte. Po nasazení obojku si umyjte ruce studenou vodou.

Březost, laktace, snáška:
Laboratorní studie zkoumající účinky flumethrinu nebo imidaklopridu na potkanech nebo králících neprokázaly žádný vliv na plodnost nebo reprodukci zvířat ani teratogenní či fetotoxické účinky. Nicméně bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla u cílového druhu zvířat stanovena. Vzhledem k chybějícím údajům proto použití přípravku u březích a laktujících fen nelze doporučit.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Vzhledem k charakteru obojku je nepravděpodobný výskyt klinických příznaků způsobených předávkováním léčivých látek. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány při nasazení 5 obojků zároveň po dobu 8 měsíců u dospělých psů ani u 7 týdenních štěňat po dobu 6 měsíců. Ve vzácném případě, kdy zvíře obojek pozře, se mohou objevit mírné příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např. měkká stolice).

Pouze pro zvířata.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/070/11-C

ÚSKVBL kod: 9900647

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro psy o váze nad 8 kg proti klíšťatům, blechám a jejich vývojovým stádiím a všenkám u psů.

Účinný proti blechám a klíšťatům až 8 měsíců.

Indikace: Léčba a prevence zablešení (Ctenocephalides felis, C. canis) po dobu 7 až 8 měsíců. Zabraňuje vývoji bleších larev v nejbližším okolí zvířete po dobu 8 měsíců. Může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami (FAD). 

Přípravek má stálý akaricidní (smrtící) účinek proti klíšťatům (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) a repelentní (zabraňující sání) účinek (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) po dobu 8 měsíců. Působí proti larvám, nymfám i dospělým klíšťatům.

Klíšťata přisátá na psovi před nasazením obojku nemusí být zahubena do 48 hodin po jeho aplikaci a mohou zůstat dále na napadeném zvířeti. Proto je vhodné odstranit všechna klíšťata na psovi při nasazení obojku. Po dvou dnech po nasazení obojek zabraňuje dalšímu napadení klíšťaty.

Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis).

Přípravek poskytuje nepřímou ochranu proti přenosu patogenů Babesia canis vogeli a Ehrlichia canis přenášených klíšťaty Rhipicephalus sanguineus, čímž se snižuje riziko babeziózy a ehrlichiózy u psů po dobu 7 měsíců.

Snížení rizika infekce Leishmania infantum přenosem flebotomy po dobu až 8 měsíců.

Kontraindikace: Nepoužívat u štěňat do věku 7 týdnů. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivé nebo pomocné látky.

Nežádoucí účinky: Ve vzácných případech se v prvních dnech po nasazení obojku u zvířat, která nejsou zvyklá nosit obojek, mohou objevit poruchy chování jako schovávání se, vokalizace, hyperaktivita, nadměrné olizování a/nebo čistění nebo škrábání místa aplikace. Ve velmi vzácných případech byla hlášena agresivita po nasazení obojku. Překontrolujte, jestli je obojek utažen správně.

Vzácně mohou vzniknout v místě nasazení obojku místní reakce v podobě pruritu, erytému a vypadávání srsti. Tyto reakce byly hlášeny jako vzácné a obvykle vymizí během 1 až 2 týdnů. V ojedinělých případech se doporučuje obojek přechodně sundat, dokud symptomy neodezní.
Velmi vzácně se objevují v místě nasazení obojku místní reakce jako dermatitida, zánět, ekzém, léze nebo krvácivost. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.
Ve vzácných případech se mohou objevit neurologické příznaky, jako je ataxie, záchvaty křečí a třes. V těchto případech se doporučuje obojek sundat.
Vzácně u psů může dojít k mírným a přechodným reakcím jako je útlum, změny příjmu potravy,
slinění, zvracení a průjem.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinek(nky) se projevil(y) u více než 1 z 10 ošetřených zvířat)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 ošetřených zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 ošetřených zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 ošetřených zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 ošetřených zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a účinných látek: Jeden šedý obojek bez zápachu o délce 70 cm (45 g) obsahuje léčivé látky: 4,5 g imidaclopridum a 2,03 g flumethrinum

Cílové druhy zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pro psy s hmotností nad 8 kg je určen obojek o délce 70 cm. Pro malé psy s hmotností do 8 kg je určen obojek pro psy o délce 38 cm.

Pokyny pro správné podání: Obojek vyjměte z ochranného sáčku těsně před nasazením. Obojek rozviňte a odstraňte případné kousky plastových spojek. Nasaďte zvířeti obojek na krk tak, aby nebyl příliš utažený (při správném nasazení lze pod obojek vsunout 2 prsty). Volný konec obojku protáhněte poutkem a odstřihněte přesahující část ve vzdálenosti 2 cm za poutkem.  Obojek musí být stále nasazen po ochrannou dobu 8 měsíců. Po uplynutí ochranné doby obojek sundejte. Pravidelně kontrolujte, zda je obojek správně utažen. Pokud je to nutné, zvláště u rychle rostoucích štěňat, povolte ho.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro skladování: Skladovat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky skladování. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na sáčku a krabičce nebo kartonové krabici. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní upozornění pro každý cílový druh:
Klíšťata zpravidla uhynou a odpadnou z hostitele během 24 až 48 hodin po napadení, aniž by sála krev. Během terapie může dojít k přisátí ojedinělých klíšťat. Za nepříznivých podmínek proto nelze jednoznačně zamezit přenosu infekčního onemocnění klíšťaty. Obojek by měl být nasazen pokud možno před začátkem sezóny klíšťat nebo blech. Ačkoli bylo prokázáno významné snížení výskytu infekce Leishmania infantum u psů, přípravek prokázal variabilní repelentní účinek (zabraňující sání) a insekticidní účinek na flebotomy Phlebotomus perniciosus. Výsledkem může být, že může dojít k sání flebotomy, a proto přenos Leishmania infantum nemůže být zcela vyloučen. Obojek by měl být nasazen těsně před začátkem období aktivity flebotomů, odpovídající sezóně šíření Leishmania infantum, a měl by být používán po celou dobu rizikového období.

Jako u všech lokálně aplikovaných přípravků s dlouhodobým působením může dojít v období sezónního línání k mírnému a přechodnému poklesu účinnosti, jelikož určitá část léčivé látky je navázána v srsti, kterou zvíře ztrácí. V těchto případech uvolňování léčivých látek z obojku okamžitě doplňuje ztráty tak, aby bylo opět dosaženo plné účinnosti bez nutnosti dalšího ošetření či výměny obojku. Pro optimální potlačení blech v silně zamořené domácnosti blechami může být potřebné ošetření okolí vhodnými insekticidy.

Přípravek je odolný proti vodě a zůstává účinný i v případě, že se zvíře namočí. Dlouhotrvající a intenzivní působení vody nebo časté šamponování se nicméně nedoporučuje, protože může zkrátit trvání účinku přípravku. Studie potvrzují, že po opětovné distribuci účinných látek v srsti po šamponování či ponoření zvířete do vody jednou měsíčně se výrazně nezkracuje osmiměsíční účinnost proti klíšťatům; účinnost přípravku proti blechám nicméně od pátého měsíce používání postupně klesá.
Vliv šamponování nebo namočení do vody na přenos leishmaniózy u psů nebyl zkoumán.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Skladujte sáček s obojkem v krabičce až do doby použití. Podobně jako u ostatních veterinárních léčivých přípravků nedovolte dětem hrát si s obojkem nebo ho dávat do úst. Zvířatům, která nosí tento obojek, nedovolte spát v posteli s jejich majiteli, zejména s dětmi. Imidakloprid a flumethrin se během nošení obojku nepřetržitě uvolňují z obojku do kůže a srsti. Obojek může u některých lidí způsobit přecitlivělost.
Lidé se známou přecitlivělostí (alergií) na některou ze složek přípravku by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Ve velmi vzácných případech u některých lidí může přípravek způsobit podráždění kůže, očí a dýchacích cest. V případě podráždění očí, důkladně vypláchněte oči studenu vodou. V případě podráždění kůže, omyjte kůži mýdlem a studenou vodou. Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Veškeré zbytky a útržky obojku ihned zlikvidujte. Po nasazení obojku si umyjte ruce studenou vodou.

Březost, laktace, snáška:
Laboratorní studie zkoumající účinky flumethrinu nebo imidaklopridu na potkanech nebo králících neprokázaly žádný vliv na plodnost nebo reprodukci zvířat ani teratogenní či fetotoxické účinky. Nicméně bezpečnost veterinárního léčivého přípravku během březosti a laktace nebyla u cílového druhu zvířat stanovena. Vzhledem k chybějícím údajům proto použití přípravku u březích a laktujících fen nelze doporučit.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota):
Vzhledem k charakteru obojku je nepravděpodobný výskyt klinických příznaků způsobených předávkováním léčivých látek. Žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány při nasazení 5 obojků zároveň po dobu 8 měsíců u dospělých psů ani u 7 týdenních štěňat po dobu 6 měsíců. Ve vzácném případě, kdy zvíře obojek pozře, se mohou objevit mírné příznaky podráždění gastrointestinálního traktu (např. měkká stolice).

Pouze pro zvířata.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/070/11-C

ÚSKVBL kod: 9900647

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

Ostatní zákazníci také zakoupili

Pinzeta plastová na klíšťata

Skladem > 30
€ 1,01
Doprava zdarma
Zákazníci, kteří koupilii tento produkt, také zakoupili

Grand Premium Dog & Cat směs delikates, konzerva 405 g

Skladem > 30
€ 2,10
Doprava zdarma

Tyčinka buvolí obalená kachním masem JUKO Snacks 12,5 cm (30 ks)

Skladem > 30
€ 7,65
Doprava zdarma

Uzel buvolí s kachním masem JUKO Snacks 6,5cm (30 ks)

Skladem > 30
€ 8,90
Doprava zdarma

Zdarma k nákupu - OPTIMANOVA DOG 100 G

Skladem > 30
Doprava zdarma
Doprava od € 3,20
/seznamapi/postdata