799,0000

Hlavička, tel+otvírací doba

Po - Čt 8 - 16 hod, Pá 8 - 14 hod

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze 100 ml

Varianty Parametry Dostupnost Cena Množství V košíku
Obrázek z BIO KILL  2,5 mg/ml kožní sprej, emulze 100 ml

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze 100 ml

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Používá se proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. 

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 ml bílé mléčné emulze obsahuje: Léčivá látka Permethrinum 2,5 mg. Pomocné látky Benzylalkohol 10,0 mg.

Indikace: Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Pes:
Zablešení (ctenocefalidóza) způsobené blechami r. Ctenocephalides, zejména C. canis a C. felis.
Zavšivení (pedikulóza) způsobené původci Linognatus setosus.
Napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri.
Napadení všenkami (trichodektóza) způsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotičtí ptáci:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus.
Zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae.
Vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae.
Čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae.
Napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus.
Křeček:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původce Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Prevence napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Morče:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původcem Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem:
Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans.
Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
Ovádi: Tabanus spp.
Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
Tiplíci: Culicoides spp.

Sanace prostředí:
Přípravek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

Kontraindikace: Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání: Způsob podání: Zvířata – prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Dávkování: 10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy: 20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení, 4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.

Sanace prostředí: Ošetření do vlhka (asi 25 ml/m2), tedy: 125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml, 25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml. Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1–2 týdny.

Před použitím dobře protřepat!

Zvláštní opatření pro uchování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Zvláštní upozornění: Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.), vyhledejte lékaře.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12–24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje povolit ošetřeným zvířatům přístup na pohovky, křesla a postele. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud ke jich třeba
Přípravek je toxický pro včely, plazy a ryby. Nekontaminujte jím vodní toky a ošetřeným zvířatům nedovolte 12 hodin po ošetření plavání ve vodních tocích s výskytem ryb.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Velikost balení: 100 ml

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/010/09-C

ÚSKVBL kod: 9937063

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

12195
100 ml
skladem 14 ks
Balení: 84
€ 7,60
ks
0
Obrázek BIO KILL  2,5 mg/ml kožní sprej, emulze 500 ml

BIO KILL 2,5 mg/ml kožní sprej, emulze 500 ml

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Používá se proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. 

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 ml bílé mléčné emulze obsahuje: Léčivá látka Permethrinum 2,5 mg. Pomocné látky Benzylalkohol 10,0 mg.

Indikace: Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Pes:
Zablešení (ctenocefalidóza) způsobené blechami r. Ctenocephalides, zejména C. canis a C. felis.
Zavšivení (pedikulóza) způsobené původci Linognatus setosus.
Napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri.
Napadení všenkami (trichodektóza) způsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotičtí ptáci:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus.
Zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae.
Vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae.
Čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae.
Napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus.
Křeček:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původce Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Prevence napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Morče:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původcem Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem:
Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans.
Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
Ovádi: Tabanus spp.
Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
Tiplíci: Culicoides spp.

Sanace prostředí:
Přípravek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

Kontraindikace: Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání: Způsob podání: Zvířata – prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Dávkování: 10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy: 20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení, 4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.

Sanace prostředí: Ošetření do vlhka (asi 25 ml/m2), tedy: 125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml, 25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml. Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1–2 týdny.

Před použitím dobře protřepat!

Zvláštní opatření pro uchování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Zvláštní upozornění: Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.), vyhledejte lékaře.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12–24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje povolit ošetřeným zvířatům přístup na pohovky, křesla a postele. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud ke jich třeba
Přípravek je toxický pro včely, plazy a ryby. Nekontaminujte jím vodní toky a ošetřeným zvířatům nedovolte 12 hodin po ošetření plavání ve vodních tocích s výskytem ryb.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Velikost balení: 500 ml

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/010/09-C

ÚSKVBL kod: 9902795

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

12196
500 ml
není skladem
Balení: 20
€ 13,42
0

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Používá se proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. 

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 ml bílé mléčné emulze obsahuje: Léčivá látka Permethrinum 2,5 mg. Pomocné látky Benzylalkohol 10,0 mg.

Indikace: Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Pes:
Zablešení (ctenocefalidóza) způsobené blechami r. Ctenocephalides, zejména C. canis a C. felis.
Zavšivení (pedikulóza) způsobené původci Linognatus setosus.
Napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri.
Napadení všenkami (trichodektóza) způsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotičtí ptáci:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus.
Zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae.
Vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae.
Čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae.
Napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus.
Křeček:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původce Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Prevence napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Morče:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původcem Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem:
Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans.
Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
Ovádi: Tabanus spp.
Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
Tiplíci: Culicoides spp.

Sanace prostředí:
Přípravek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

Kontraindikace: Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání: Způsob podání: Zvířata – prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Dávkování: 10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy: 20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení, 4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.

Sanace prostředí: Ošetření do vlhka (asi 25 ml/m2), tedy: 125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml, 25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml. Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1–2 týdny.

Před použitím dobře protřepat!

Zvláštní opatření pro uchování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Zvláštní upozornění: Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.), vyhledejte lékaře.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12–24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje povolit ošetřeným zvířatům přístup na pohovky, křesla a postele. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud ke jich třeba
Přípravek je toxický pro včely, plazy a ryby. Nekontaminujte jím vodní toky a ošetřeným zvířatům nedovolte 12 hodin po ošetření plavání ve vodních tocích s výskytem ryb.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Velikost balení: 100 ml

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/010/09-C

ÚSKVBL kod: 9937063

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Používá se proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. 

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 ml bílé mléčné emulze obsahuje: Léčivá látka Permethrinum 2,5 mg. Pomocné látky Benzylalkohol 10,0 mg.

Indikace: Přípravek se používá proti ektoparazitům (blechy, vši, klíšťata, roztoči) u psů, morčat, křečků, exotických ptáků, proti hmyzu (mravenci, mouchy, pavouci) a k dezinsekci kotců a hnízd.

Pes:
Zablešení (ctenocefalidóza) způsobené blechami r. Ctenocephalides, zejména C. canis a C. felis.
Zavšivení (pedikulóza) způsobené původci Linognatus setosus.
Napadení klíšťaty a klíšťáky Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Dravčíkovitost způsobená původci Cheyletiella yasguri.
Napadení všenkami (trichodektóza) způsobené všenkami Trichodectes canis.
Exotičtí ptáci:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Napadení klíšťáky Argas vulgarit, Argas reflexus.
Zablešení způsobené blechami Ceratophyllus gallinae.
Vápenka způsobená původci Knemidocoptes mutans, K. pilae.
Čmelíkovitost způsobená původcem Dermanyssus gallinae.
Napadení klíšťáky způsobené původci Argas vulgaris, Argas reflexus.
Křeček:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původce Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Prevence napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Morče:
Napadení klíšťaty Ixodes ricinus, Haemaphysalis concinna, Dermatocentor reticulatus, Dermatocentor marginatus.
Zablešení způsobené původcem Spilopsyllus cuniculi.
Napadení trudníky způsobené původcem Demodex criceti.
Napadení svrabovkou kočičí (Notoedres cati).
Prevence miáz a napadení bodavým a obtížným hmyzem:
Komáři: Culex pipiens, Aedes vexans.
Muchničky: Eusimulium latipes, Prosimulium hirtipes, Odagmia ornata.
Pakomáři: Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris.
Ovádi: Tabanus spp.
Mouchy: Musca domestica, Stomoxys calcitrans.
Tiplíci: Culicoides spp.

Sanace prostředí:
Přípravek BIO KILL 2,5 mg/ml sprej působí též v rámci prevence napadení výše uvedenými druhy.

Kontraindikace: Nepoužívat u koček – přípravek je pro kočky toxický. Zamezte možnému styku koček se psy, kteří jsou ošetřeni přípravkem BIO KILL 2,5 mg/ml sprej.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy.

Dávkování pro každý druh, cesta a způsob podání: Způsob podání: Zvířata – prostředek se aplikuje proti směru srsti a peří, až se jejich kůže (peří) navlhčí. Dlouhosrstá zvířata se současně kartáčují.

Dávkování: 10 mg permethrinu (tj. 4 ml přípravku) na 1 kg hmotnosti zvířete, tedy: 20 stisků aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 100 ml balení, 4 stisky aplikační pumpy na 1 kg živé hmotnosti zvířete u 500 ml balení.

Sanace prostředí: Ošetření do vlhka (asi 25 ml/m2), tedy: 125 stisknutí aplikační pumpy u balení 100 ml, 25 stisknutí aplikační pumpy u balení 500 ml. Aplikace na klece, boudy, stání a stáje. Postřik se opakuje v případě potřeby za 1–2 týdny.

Před použitím dobře protřepat!

Zvláštní opatření pro uchování: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP.

Zvláštní upozornění: Přípravek může dráždit kůži, sliznice a alergizovat. Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. V případě zasažení očí vypláchněte velkým množstvím pitné vody. Pokud se dostaví příznaky podráždění (vyrážka), alergická reakce či systémové účinky, vyhledejte lékařskou pomoc.

Na dýchací trakt působí přípravek dráždivě. Používejte v dobře větraných prostorách. V případě náhodného vdechnutí přemístěte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Pokud dojde k dýchacím obtížím nebo se projeví systémové účinky (závratě, bolesti hlavy, únava, palpitace srdce aj.), vyhledejte lékaře.

Po aplikaci se doporučuje po dobu 12–24 hodin omezit manipulaci se zvířaty, zejména se nedoporučuje povolit ošetřeným zvířatům přístup na pohovky, křesla a postele. I po uplynutí této doby si po manipulaci s ošetřenými zvířaty nebo ošetřeným povrchem vždy důkladně omyjte ruce.

Zabraňte kontaktu dětí s ošetřeným zvířetem po dobu 24 hodin.

Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem, zejména při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních nebo útulcích), by se měly používat osobní ochranné prostředky (respirátor, ochranný oděv, brýle a neoprenové rukavice). Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Lidé se známou přecitlivělostí na permethrin by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Přípravek se nesmí dostat do přímého kontaktu s potravinami, pitnou vodou, dětskými hračkami. Nestříkat do akvárií a rybníků – pro ryby, plazy a včely je přípravek toxický.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat i nakládání s nepoužitým veterinárním léčivým přípravkem nebo odpadem, který pochází z tohoto přípravku.

Zvláštní opatření pro zneškodňování nepoužitých přípravků nebo odpadu, pokud ke jich třeba
Přípravek je toxický pro včely, plazy a ryby. Nekontaminujte jím vodní toky a ošetřeným zvířatům nedovolte 12 hodin po ošetření plavání ve vodních tocích s výskytem ryb.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Velikost balení: 100 ml

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/010/09-C

ÚSKVBL kod: 9937063

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

Specifikace produktů
Balení 84
Velikost plemena Malá plemena do 10 kg
Doba účinnosti Méně než 3 týdny
Velikost plemena Střední plemena 10 - 25 kg
Velikost plemena Velká plemena 25 - 50 kg
Velikost 100 ml
Značka Bioveta
Typ Hubící
Povolení S USKVBL
Na základě vašeho výběru vás možná budou zajímat následující položky:

JUKO Snacks Chicken twisted sandwich 250 g

12017
není skladem
€ 4,69
Balení:
ks
bal = 60 ks

Miska k zavěšení se svorkou 0,6 l

11627
skladem > 30 ks
€ 1,98
Balení:
ks
bal = 72 ks
ks
Zákazníci, kteří koupilii tento produkt, také zakoupili

Dax Cat kousky králičí, konzerva 415 g

9921
skladem > 30 ks
€ 0,81
Balení:
ks
bal = 24 ks
ks

RENO Cat kousky kuře, konzerva 415 g

9192
skladem > 30 ks
€ 0,77 € 0,89 - 14 %
Balení:
ks
bal = 24 ks
ks
Akce

Králičí uši SMARTY (5 ks)

15625
skladem > 30 ks
€ 1,37
Balení:
ks
bal = 10 ks
ks

Naturo Dog Variety Pack GF, vanička 400 g (box 6 ks)

15575
skladem > 30 ks
€ 12,73
Balení:
ks
bal = 3 ks
ks