799,0000

Hlavička, tel+otvírací doba

Po - Čt 8 - 16 hod, Pá 8 - 14 hod

Flevox spot-on pro středně velké psy 1 x 1,34 ml

Akce
Varianty Parametry Dostupnost Cena Množství V košíku
Obrázek z Flevox spot-on  pro středně velké psy 1 x 1,34 ml

Flevox spot-on pro středně velké psy 1 x 1,34 ml

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy o hmotnosti 10 - 20 kg, proti blechám a klíšťatům.

Účinek proti blechám přetrvává až 8 týdnů a proti klíšťatům až 4 týdny. Vhodný k léčbe alergie na bleší kousnutí.

Indikace: Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin, ale měla by být usmrcena během týdne po aplikaci.

Kontraindikace: Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, horečkách atd.) nebo u zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na fipronil nebo některou z pomocných látek. Nepodávejte perorálně. Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož může dojít k předávkování.

Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce po použití přípravku patří přechodné reakce kůže v místě podání (změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 pipeta 1,34 ml obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 134 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,268 mg.

Cílový druh zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pouze k zevnímu podání. Spot-on. Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem. Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Pokyny pro správné podání: Žádné.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní upozornění: Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.
Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně. Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem. Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži. Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny studie u březích a kojících fen. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodnou pro jejich živou hmotnost.

Balení: Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 1,34 ml pipetou

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/062/11-C

ÚSKVBL kod: 9900468

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

9847
M (10 - 20 kg)
skladem > 30 ks
257,00 Kč
129,00 Kč
- 50 %
ks
0
Obrázek Flevox spot-on  pro velké psy 1 x 2,68 ml

Flevox spot-on pro velké psy 1 x 2,68 ml

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy o hmotnosti 20 - 40 kg, proti blechám a klíšťatům.

Účinek proti blechám přetrvává až 8 týdnůproti klíšťatům až 4 týdny. Vhodný pro léčbu alergie blešího kousnutí.

Indikace: Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin, ale měla by být usmrcena během týdne po aplikaci.

Kontraindikace: Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, horečkách atd.) nebo u zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na fipronil nebo některou z pomocných látek. Nepodávejte perorálně. Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož může dojít k předávkování.

Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce po použití přípravku patří přechodné reakce kůže v místě podání (změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 pipeta 2,68 ml obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 268 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 1,072 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,536 mg.

Cílový druh zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pouze k zevnímu podání. Spot-on. Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem. Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Pokyny pro správné podání: Žádné.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní upozornění: Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.
Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně. Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem. Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži. Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny studie u březích a kojících fen. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodnou pro jejich živou hmotnost.

Balení: Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 2,68 ml pipetou

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/063/11-C

ÚSKVBL kod: 9900474

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

9848
L (20 - 40 kg)
skladem 26 ks
348,00 Kč
174,00 Kč
ks
0
Obrázek Flevox spot-on  pro malé psy 1 x 0,67 ml

Flevox spot-on pro malé psy 1 x 0,67 ml

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy o hmotnosti 2 - 10 kg, proti blechám a klíšťatům.

Účinek proti blechám přetrvává až 8 týdnůproti klíšťatům až 4 týdny. Vhodný k léčbe alergie na bleší kousnutí.

Indikace: Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin, ale měla by být usmrcena během týdne po aplikaci.

Kontraindikace: Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, horečkách atd.) nebo u zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na fipronil nebo některou z pomocných látek. Nepodávejte perorálně. Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož může dojít k předávkování.

Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce po použití přípravku patří přechodné reakce kůže v místě podání (změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 pipeta 0,67 ml obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 67 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 0,268 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,134 mg.

Cílový druh zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pouze k zevnímu podání. Spot-on. Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem. Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Pokyny pro správné podání: Žádné.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní upozornění: Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.
Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně. Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem. Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži. Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny studie u březích a kojících fen. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodnou pro jejich živou hmotnost.

Balení: Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 0,67 ml pipetou

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/061/11-C

ÚSKVBL kod: 9900462

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

9846
S (2 - 10 kg)
skladem 13 ks
Balení: 10
220,00 Kč
110,00 Kč
ks
0
Obrázek Flevox spot-on  pro velmi velké psy 1 x 4,02 ml

Flevox spot-on pro velmi velké psy 1 x 4,02 ml

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy o hmotnosti 40 - 60 kg, proti blechám a klíšťatům.

Účinek proti blechám přetrvává až 8 týdnůproti klíšťatům až 4 týdny. Vhodný k léčbe alergie na bleší kousnutí.

Indikace: Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin, ale měla by být usmrcena během týdne po aplikaci.

Kontraindikace: Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, horečkách atd.) nebo u zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na fipronil nebo některou z pomocných látek. Nepodávejte perorálně. Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož může dojít k předávkování.

Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce po použití přípravku patří přechodné reakce kůže v místě podání (změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 pipeta 4,02 ml obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 402 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 1,608 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,804 mg.

Cílový druh zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pouze k zevnímu podání. Spot-on. Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem. Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Pokyny pro správné podání: Žádné.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní upozornění: Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.
Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně. Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem. Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži. Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny studie u březích a kojících fen. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodnou pro jejich živou hmotnost.

Balení: Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 4,02 ml pipetou

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/064/11-C

ÚSKVBL kod: 9900480

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

9849
XL (40 - 60 kg)
skladem 17 ks
Balení: 10
366,00 Kč
183,00 Kč
ks
0

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy o hmotnosti 10 - 20 kg, proti blechám a klíšťatům.

Účinek proti blechám přetrvává až 8 týdnů a proti klíšťatům až 4 týdny. Vhodný k léčbe alergie na bleší kousnutí.

Indikace: Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin, ale měla by být usmrcena během týdne po aplikaci.

Kontraindikace: Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, horečkách atd.) nebo u zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na fipronil nebo některou z pomocných látek. Nepodávejte perorálně. Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož může dojít k předávkování.

Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce po použití přípravku patří přechodné reakce kůže v místě podání (změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 pipeta 1,34 ml obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 134 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,268 mg.

Cílový druh zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pouze k zevnímu podání. Spot-on. Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem. Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Pokyny pro správné podání: Žádné.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní upozornění: Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.
Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně. Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem. Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži. Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny studie u březích a kojících fen. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodnou pro jejich živou hmotnost.

Balení: Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 1,34 ml pipetou

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/062/11-C

ÚSKVBL kod: 9900468

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Roztok pro nakapání na kůži pro psy o hmotnosti 10 - 20 kg, proti blechám a klíšťatům.

Účinek proti blechám přetrvává až 8 týdnů a proti klíšťatům až 4 týdny. Vhodný k léčbe alergie na bleší kousnutí.

Indikace: Léčba psů při napadení blechami (Ctenocephalides spp.) a všenkou psí (Trichodectes canis). Insekticidní účinek proti novému napadení dospělými blechami přetrvává po dobu 8 týdnů. Blechy po napadení zvířete jsou zabity během 48 hodin. Přípravek může být použit jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí (FAD - Flea Allergy Dermatitis), pokud toto onemocnění bylo dříve diagnostikováno veterinárním lékařem.

Přípravek neprokázal okamžitý akaricidní účinek proti klíšťatům, ale prokázal přetrvávající akaricidní účinek po dobu 4 týdnů proti klíšťatům Rhipicephalus sanguineus a Dermacentor reticulatus a až 3 týdny proti klíšťatům Ixodes ricinus. V případě, že jsou klíšťata těchto druhů na zvířeti přítomna v době, kdy je přípravek aplikován, nemusí být všechnaklíšťata zabita během prvních 48 hodin, ale měla by být usmrcena během týdne po aplikaci.

Kontraindikace: Nepoužívejte u štěňat mladších než 8 týdnů a/nebo vážících méně než 2 kg vzhledem k absenci dostupných dat. Nepoužívejte u nemocných zvířat (např. při systémovém onemocnění, horečkách atd.) nebo u zvířat v rekonvalescenci. Nepoužívejte u králíků z důvodu nežádoucích účinků či dokonce úhynu. Nepoužívejte u zvířat s přecitlivělostí na fipronil nebo některou z pomocných látek. Nepodávejte perorálně. Tento přípravek je určen pouze pro psy. Nepoužívejte u koček, jelikož může dojít k předávkování.

Nežádoucí účinky: Pokud dojde k olíznutí přípravku, může se objevit krátkodobé zvýšené slinění jakožto následek přirozené reakce.

Mezi velmi vzácně se vyskytující nežádoucí reakce po použití přípravku patří přechodné reakce kůže v místě podání (změna zabarvení kůže, lokální vypadávání srsti, svědění, zarudnutí kůže) a celkové svědění nebo vypadávání srsti. Ve výjimečných případech lze po aplikaci pozorovat zvýšené slinění, vratné neurologické příznaky (hyperestézie, deprese, nervové příznaky), zvracení nebo respirační příznaky.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:
- velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)
- časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)
- neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)
- vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)
- velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení)

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 pipeta 1,34 ml obsahuje: Léčivá látka: Fipronilum 134 mg. Pomocné látky: Butylhydroxyanisol (E320) 0,536 mg, Butylhydroxytoluen (E321) 0,268 mg.

Cílový druh zvířat: psi

Dávkování a způsob podání: Pouze k zevnímu podání. Spot-on. Zvířata by měla být před léčbou přesně zvážena. Minimální interval mezi aplikacemi je 4 týdny. Rozhrňte srst mezi lopatkami tak, až je viditelná kůže. Přiložte hrot pipety přímo na kůži a jemně pozvolna stiskněte tak, aby se obsah pipety vyprázdnil na kůži.

Je důležité zabezpečit, aby byl přípravek aplikován na místo, kde si jej zvíře nemůže olízat a také, aby si jej zvířata po ošetření neolizovala navzájem. Podávejte opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému zvlhčení srsti přípravkem, jelikož může vytvořit mastnou skvrnu v místě ošetření. Nicméně pokud se tak stane, skvrna zmizí do 24 hodin po aplikaci, někdy ale může přetrvávat až 2 týdny.

Pokyny pro správné podání: Žádné.

Ochranná lhůta: Není určeno pro potravinová zvířata.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky pro uchovávání. Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti, které je uvedeno na obalu. Toto datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Zvláštní upozornění: Blechy ze zvířat většinou zamořují zvířecí pelíšky, lůžka a místa pravidelného odpočinku jako jsou koberce a čalouněný nábytek. Tato místa musí být na začátku všech opatření k potlačení masivního napadení blechami ošetřena vhodnými insekticidy a pravidelně vysávána vysavačem. Klíšťata přítomná na zvířeti ještě před ošetřením nemusí být zabita během prvních 48 hodin po aplikaci přípravku, ale mohou být usmrcena během týdne. Klíšťata, která jsou přítomna na zvířeti, by měla být odstraněna před aplikací přípravku. Přípravek nezabraňuje přichycení klíštěte na zvíře. Pokud bylo zvíře ošetřeno před vystavením napadení klíšťaty, bude většina klíšťat zabita během 48 hodin po napadení. K uhynutí většinou dochází před sáním klíštěte a přenos onemocnění z klíštěte je proto minimalizován, ale není vyloučen. Uhynulé klíště většinou ze zvířete samo odpadne, zbylá klíšťata lze odstranit lehkým tahem.

Informace ohledně vlivu koupání či šamponování na účinnost přípravku nejsou dostupné.
Z tohoto důvodu by nemělo dojít ke koupání případně namočení ve vodě během 2 dnů po aplikaci přípravku a mělo by se zabránit koupání častějšímu než jednou týdně. Při chovu více zvířat ve společné domácnosti musí být ošetřeni z důvodu optimálního řešení potlačení výskytu blech všichni psi a kočky v domácnosti vhodným insekticidem. Pokud je přípravek používán jako součást léčebné strategie alergie na bleší kousnutí, doporučuje se měsíční aplikace pacientovi s alergií a všem ostatním kočkám a psům v domácnosti také.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Zabraňte kontaktu přípravku s očima zvířete. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Je důležité zajistit, aby byl přípravek aplikován na místo, ze kterého si jej zvíře nemůže slíznout, a po aplikaci zabránit vzájemnému olizování zvířat. Přípravek neaplikujte na rány nebo na poškozenou kůži. Vzhledem ke známému bezpečnostnímu profilu účinné látky a pomocných látek nebyly provedeny specifické studie zaměřené na bezpečnost přípravku při opakovaném podání.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek může způsobit podráždění sliznice a očí. Zabraňte kontaktu přípravku s ústy a očima. V případě náhodného zasažení oka jej ihned a důkladně vypláchněte proudem vody. Pokud podráždění oka přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Zabraňte kontaktu přípravku s prsty. V případě potřísnění si umyjte ruce vodou a mýdlem. Během aplikace přípravku nekuřte, nepijte ani nejezte. Lidé se známou přecitlivělostí na fipronil nebo pomocné látky by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem. Nemanipulujte s ošetřenými zvířaty a zamezte dětem hrát si s nimi, dokud nezaschne místo aplikace. Doporučuje se proto neošetřovat zvířata během dne, ale v podvečer a nedovolit čerstvě ošetřeným zvířatům spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte pipety v původním obalu a použité pipety ihned zlikvidujte.

Další opatření:
Fipronil může nepříznivě působit na vodní živočichy. Psům by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích po dobu 2 dnů po ošetření.

Použití v průběhu březosti, laktace nebo snášky:
Laboratorní studie s fipronilem neprokázaly žádné teratogenní nebo embryotoxické účinky. Nebyly provedeny studie u březích a kojících fen. Používejte pouze po zvážení poměru prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce: Nejsou známy.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Studie bezpečnosti u cílových druhů zvířat neprokázaly nežádoucí účinky po podání jednoho až pětinásobku doporučené dávky u psů a štěňat starších 8 týdnů a vážících asi 2 kg. Vzhledem k tomu, že se riziko vzniku nežádoucích účinků může zvyšovat při předávkování, měla by být zvířata ošetřena velikostí pipety vhodnou pro jejich živou hmotnost.

Balení: Kartonová krabička obsahuje 1 blistr s 1,34 ml pipetou

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 96/062/11-C

ÚSKVBL kod: 9900468

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

Specifikace produktů
Akce Akce
Doba účinnosti 3 - 6 týdnů
Velikost plemena Střední plemena 10 - 25 kg
Velikost M (10 - 20 kg)
Značka Flevox
Typ Hubící
Povolení S USKVBL
Produktová hesla
Na základě vašeho výběru vás možná budou zajímat následující položky:

Pamlskovník Go Wild

13829
skladem > 30 ks
111,00 Kč
ks
Akce

Pinzeta hák plastová na klíšťata (2 ks)

10980
skladem > 30 ks
125,00 Kč
ks
Akce

Cestovní láhev s miskou Croci 360 ml

10968
skladem > 30 ks
93,00 Kč
Balení:
ks
bal = 6 ks
ks
Akce
Zákazníci s tímto produktem zakoupili také

Serrano Snack Dog Serrano Chicken 100 g

14753
skladem > 30 ks
29,00 Kč
Balení:
ks
bal = 12 ks
ks
Akce

Serrano Snack Dog Salmon & Tuna 100 g

14201
skladem > 30 ks
29,00 Kč
Balení:
ks
bal = 12 ks
ks
Akce

Serrano Snack Dog Serrano Ham 100 g

14199
skladem > 30 ks
29,00 Kč
Balení:
ks
bal = 12 ks
ks
Akce

Nožky kuřecí SMARTY 500 g

12292
skladem > 30 ks
111,00 Kč
bal
Akce