Doplňte včas zásoby pro Vaše mazlíčky :-)      FIREMNÍ DOVOLENÁ 4-8.7.
Objednávky zaslané do 29.6 budou expedovány před dovolenou :-)
799,0000

Hlavička, tel+otvírací doba

Po - Čt 8 - 16 hod, Pá 8 - 14 hod

Bolfo 1,234 g medikovaný obojek pro kočky a malé psy

Akce
Varianty Parametry Dostupnost Cena Množství V košíku
Obrázek z Bolfo 1,234 g medikovaný obojek pro kočky a malé psy

Bolfo 1,234 g medikovaný obojek pro kočky a malé psy

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro kočky a malé psy. Chrání proti blechám, klíšťatům, vším a všenkám. 

Po nasazení je obojek účinný proti blechám u koček až 4 měsíce, u psů až 5 měsíců. Proti klíšťatům u koček a psů až 10 týdnů.

Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis).

Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat s poraněním kůže, u kachektických a nemocných zvířat. Nepoužívat u štěňat a koťat do 3 měsíců věku. Nepoužívat u zvířat s mechanickou obstrukcí trávicího traktu nebo močového ústrojí, bronchiálním astmatem nebo jinými plicními a kardiovaskulárními potížemi. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky: Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění. V takovém případě, obojek sejměte, dokud symptomy nezmizí. Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých látek a ostatních látek: 1 medikovaný obojek obsahuje: Léčivé látky Propoxurum 1,234 g. Obojek hnědé barvy, případně pokrytý bílým práškem.

Dávkování a způsob podání: Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku. 

Pokyny pro správné podání: Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem. Zabraňte kontaktu obojku s kůží a očima. V případě podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s obojkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření:
Přípravek může mít dlouhodobé nežádoucí účinky na vodní organismy. Nedovolte zvířatům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

Použití v průběhu březosti:
Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Léčba jinými akaricidy anebo insekticidy se v době nošení obojku nedoporučuje.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Neuplatňuje se.
Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Objeví-li se klinické příznaky otravy karbamáty, léčba vyžaduje symptomatická opatření a intravenózní podání antidota atropinu. Pokud k tomu dojde, poraďte se ihned s veterinárním lékařem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/014/09-C

ÚSKVBL kod: 9938574

ILUSTRATIVNÍ FOTO

Příbalový leták

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

1265
kočka + malý pes
38 cm
skladem 4 ks
Balení: 1 ks
€ 16,53
€ 15,19
- 8 %
ks
0
Obrázek Bolfo 4,442 g medikovaný obojek pro velké psy

Bolfo 4,442 g medikovaný obojek pro velké psy

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro velké psy. Chrání proti blechám, klíšťatům, vším a všenkám.

Po nasazení je obojek účinný proti blechám až 5 měsíců, proti klíšťatům až 10 týdnů.

Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis).

Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat s poraněním kůže, u kachektických a nemocných zvířat. Nepoužívat u štěňat do 3 měsíců věku. Nepoužívat u zvířat s mechanickou obstrukcí trávicího traktu nebo močového ústrojí, bronchiálním astmatem nebo jinými plicními a kardiovaskulárními potížemi. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky: Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění. V takovém případě, obojek sejměte, dokud symptomy nezmizí.
Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci.
Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Dávkování a způsob podání: Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku.

Pokyny pro správné podání: Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.

Obsah léčivých a ostatních látek: 1 medikovaný obojek obsahuje Léčivá látka: Propoxurum 4,442 g. Obojek hnědé barvy, případně pokrytý bílým práškem.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití. Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem. Zabraňte kontaktu obojku s kůží a očima. V případě podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s obojkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření:
Přípravek může mít dlouhodobé nežádoucí účinky na vodní organismy. Nedovolte psům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

Použití v průběhu březosti:
Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Léčba jinými akaricidy anebo insekticidy se v době nošení obojku nedoporučuje.

Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Neuplatňuje se. Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Objeví-li se klinické příznaky otravy karbamáty, léčba vyžaduje symptomatická opatření a intravenózní podání antidota atropinu. Pokud k tomu dojde, poraďte se ihned s veterinárním lékařem.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/015/09-C

ÚSKVBL kod: 9938561

Příbalový leták

ILUSTRATIVNÍ FOTO

 

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

1264
pes
70 cm
není skladem
€ 17,94
€ 16,49
ks
0

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro kočky a malé psy. Chrání proti blechám, klíšťatům, vším a všenkám. 

Po nasazení je obojek účinný proti blechám u koček až 4 měsíce, u psů až 5 měsíců. Proti klíšťatům u koček a psů až 10 týdnů.

Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis).

Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat s poraněním kůže, u kachektických a nemocných zvířat. Nepoužívat u štěňat a koťat do 3 měsíců věku. Nepoužívat u zvířat s mechanickou obstrukcí trávicího traktu nebo močového ústrojí, bronchiálním astmatem nebo jinými plicními a kardiovaskulárními potížemi. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky: Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění. V takovém případě, obojek sejměte, dokud symptomy nezmizí. Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých látek a ostatních látek: 1 medikovaný obojek obsahuje: Léčivé látky Propoxurum 1,234 g. Obojek hnědé barvy, případně pokrytý bílým práškem.

Dávkování a způsob podání: Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku. 

Pokyny pro správné podání: Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem. Zabraňte kontaktu obojku s kůží a očima. V případě podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s obojkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření:
Přípravek může mít dlouhodobé nežádoucí účinky na vodní organismy. Nedovolte zvířatům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

Použití v průběhu březosti:
Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Léčba jinými akaricidy anebo insekticidy se v době nošení obojku nedoporučuje.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Neuplatňuje se.
Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Objeví-li se klinické příznaky otravy karbamáty, léčba vyžaduje symptomatická opatření a intravenózní podání antidota atropinu. Pokud k tomu dojde, poraďte se ihned s veterinárním lékařem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/014/09-C

ÚSKVBL kod: 9938574

ILUSTRATIVNÍ FOTO

Příbalový leták

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

* VVLP (vyhrazený veterinární léčivý přípravek)

Antiparazitní obojek pro kočky a malé psy. Chrání proti blechám, klíšťatům, vším a všenkám. 

Po nasazení je obojek účinný proti blechám u koček až 4 měsíce, u psů až 5 měsíců. Proti klíšťatům u koček a psů až 10 týdnů.

Indikace: Léčba a prevence napadnutí psů a koček klíšťaty (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) a blechami (Ctenocephalides canis, Ctenocephalides felis), vešmi (Lignathus setosus) a všenkami (Trichodectes canis).

Kontraindikace: Nepoužívat u zvířat s poraněním kůže, u kachektických a nemocných zvířat. Nepoužívat u štěňat a koťat do 3 měsíců věku. Nepoužívat u zvířat s mechanickou obstrukcí trávicího traktu nebo močového ústrojí, bronchiálním astmatem nebo jinými plicními a kardiovaskulárními potížemi. Nepoužívat v případě přecitlivělosti na léčivou látku nebo na některou z pomocných látek.

Nežádoucí účinky: Během několika dnů po aplikaci obojku se může projevit mírné svědění. V takovém případě, obojek sejměte, dokud symptomy nezmizí. Ve velmi vzácných případech může dojít k alergické reakci. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

Obsah léčivých látek a ostatních látek: 1 medikovaný obojek obsahuje: Léčivé látky Propoxurum 1,234 g. Obojek hnědé barvy, případně pokrytý bílým práškem.

Dávkování a způsob podání: Obojek vyjměte z vakuového balení, rozbalte a odstraňte spojky. Obojek přiložte volně na krk a volný konec provlečte přezkami obojku. 

Pokyny pro správné podání: Obojek nesmí být příliš těsný, mezi obojkem a krkem musí zůstat prostor na dva prsty. Obojek je určen ke stálému nošení, účinkuje jak při pohybu, tak v klidu.

Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávat mimo dohled a dosah dětí. Tento veterinární léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Zvláštní upozornění:
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Obojek je akaricid a insekticid určený k vnějšímu použití Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:
Přípravek obsahuje karbamát. V případě toxických příznaků vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Lidé se známou přecitlivělostí na propoxur nebo na některou z pomocných látek by se měli vyhnout kontaktu s obojkem. Zabraňte kontaktu obojku s kůží a očima. V případě podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Při manipulaci s obojkem nepijte, nejezte a nekuřte. Zvířata s obojkem by neměla přijít do kontaktu s batolaty a malými dětmi. Nedovolte malým dětem dotýkat se obojku, hrát si s ním, nebo ho vkládat do úst. Nedovolte zvířatům, která nosí tento obojek, spát s jejich majiteli, zejména dětmi. Uchovávejte sáček s obojkem až do použití v papírové krabičce. Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.

Další opatření:
Přípravek může mít dlouhodobé nežádoucí účinky na vodní organismy. Nedovolte zvířatům s nasazeným medikovaným obojkem plavat ve vodních tocích.

Použití v průběhu březosti:
Laboratorní studie nepodaly důkaz o teratogenním, fetotoxickém účinku a maternální toxicitě.

Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce:
Léčba jinými akaricidy anebo insekticidy se v době nošení obojku nedoporučuje.
Předávkování (symptomy, první pomoc, antidota), pokud je to nutné:
Neuplatňuje se.
Zamezte zvířeti žvýkání obojku. Vyvarujte se kontaktu obojku či prášku na obojku s očima nebo nosem zvířete. Objeví-li se klinické příznaky otravy karbamáty, léčba vyžaduje symptomatická opatření a intravenózní podání antidota atropinu. Pokud k tomu dojde, poraďte se ihned s veterinárním lékařem.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

ČTĚTE POZORNĚ PŘÍBALOVOU INFORMACI

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/014/09-C

ÚSKVBL kod: 9938574

ILUSTRATIVNÍ FOTO

Příbalový leták

Splňujeme Nařízení EU 2019/6 o veterinárních léčivých přípravcích

Specifikace produktů
Akce Akce
Velikost plemena Malá plemena do 10 kg
Obvod krku Méně než 38 cm
Doba účinnosti 7 týdnů a více
Velikost 38 cm
Druh kočka + malý pes
Balení 1 ks
Typ Antiparazitní
Značka Bolfo
Barva Hnědé
Typ Hubící
Typ Proti klíšťatům
Povolení S USKVBL
Na základě vašeho výběru vás možná budou zajímat následující položky:

Miska nerez stabilní vínová 0,5 lt

9061
skladem > 30 ks
€ 2,30
Balení:
ks
bal = 96 ks
ks

Pinzeta plastová na klíšťata na kartě

11638
není skladem
€ 1,13
Zákazníci, kteří koupilii tento produkt, také zakoupili

Brandy Dog Variety Chunks 4 druhy, konzerva 395 g (pack 12 ks)

12902
skladem > 30 ks
€ 1,13
Balení:
bal = 12 ks
bal

Dax Cat kapsičky 100 g (4 pack)

11988
skladem > 30 ks
€ 1,25 € 1,37 - 9 %
Balení:
ks
bal = 13 ks
ks
Akce

Rybičky sušené (4,5 - 5 cm) 30 g

5191
skladem > 30 ks
€ 1,33
Balení:
ks
bal = 10 ks
ks

Max Herba Spot-on Cat antiparazatiní kapsle, kočka (1 x 1 ml)

10685
skladem 3 ks
€ 3,48
ks